Zásady ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení

Ochrana osobních údajů uživatelů je pro nás velmi důležitá. Proto chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a využíváme během vašich návštěv webových stránek zoombook.com a zoombook.cz, během vašeho používání mobilní aplikace ZOOMBOOK (dále jako „webové stránky ZOOMBOOK“), při nakupování našich produktů a během ostatních situací, kdy nám poskytujete své osobní údaje.

Naše společnost je registrována v Litvě ve městě Vilnius pod názvem UAB BALTO trader, IČO 302429186, Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius, tel. +370 700 55775, e‑mail: podpora@zoombook.cz, a je správcem vašich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny uživatele webových stránek ZOOMBOOK včetně uživatelů neregistrovaných na webové stránce ZOOMBOOK, pokud to nevylučují Obchodní podmínky, zákony Litevské republiky či další právní předpisy platné v Litevské republice.

II. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Pokud navštívíte či použijete naše webové stránky ZOOMBOOK nebo se na nich zaregistrujete, zakoupíte jakýkoli produkt od společnosti ZOOMBOOK, přihlásíte se k odběru zpravodaje, zapojíte se do průzkumu, soutěže či hry nebo nás kontaktujete s žádostí o informace, případně nám dáte svolení využívat vaše osobní údaje zvolením příslušné možnosti, budeme shromažďovat následující údaje:

 • IP adresu, adresu navštívené stránky, adresu předchozí navštívené stránky (tedy stránky, ze které jste na naši webovou stránku přešli), datum a čas návštěvy, typ a verzi webového prohlížeče,
 • uživatelské jméno, heslo,
 • vámi nahrané fotografie a další obsah,
 • vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu, e‑mailovou adresu,
 • informace o nákupu a platební údaje (datum nákupu, cenu za položku, počet kusů, informace o stavu objednávky, IP adresu, slevový kód, datum objednávky, název produktu, kód produktu),
 • dodací údaje (adresu a telefonní číslo), pokud jste produkt zakoupili pro jinou osobu, budeme shromažďovat dodací a kontaktní údaje této osoby,
 • dokumenty dokládající splnění podmínek her a soutěží, pokud se jedná o účast v propagační kampani nebo právo zapojit se do hry,
 • obsah odeslané zprávy, obdržená hodnocení a recenze, historie korespondence,
 • když navštívíte webovou stránku ZOOMBOOK ze stránek třetích stran, zpravodaje či prostřednictvím reklamního banneru, zaznamenáme informace o tom, ze kterého zdroje jste naši stránku navštívili, název kampaně a její pozici v daném kanálu a propojíme tato data s objednávkou.
III. Jak vaše osobní údaje využíváme

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme pouze v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů za účelem uzavření či plnění smlouvy a na základě vašeho souhlasu je využíváme k následujícím účelům:

 • vylepšení používání webové stránky ZOOMBOOK a souvisejících služeb,
 • zajištění vhodných podmínek pro vytváření přizpůsobených produktů ZOOMBOOK,
 • zpracování vašich objednávek produktů ZOOMBOOK, vystavování finančních dokladů (např. faktur) a vyžaduje-li to zákon, předávání osobních údajů kompetentním orgánům,
 • předání vašeho objednaného produktu ZOOMBOOK našim partnerům za účelem jeho dodání,
 • konzultování a řešení problémů s objednávkami produktů ZOOMBOOK a jejich dodáním formou telefonického nebo e‑mailového kontaktu,
 • informování o exkluzivních akcích a slevách a odesílání podobných nabídek prostřednictvím e‑mailových zpráv a SMS, pokud jste nám k tomu dali příslušný souhlas (oprávnění),
 • rádi bychom znali váš názor na kvalitu našich produktů a služeb a pozvali vás k účasti v průzkumu. Pokud nechcete, abychom vaše osobní údaje využívali k tomuto účelu, neprodleně nás informujte,
 • plnění dalších povinností souvisejících s našimi službami.
 • Rovněž využíváme služeb společnosti Facebook a dalších poskytovatelů online reklamy. Informace o zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů služeb, shromažďovaných údajích a použitých opatřeních na zajištění ochrany osobních údajů najdete v příslušných dokumentech těchto poskytovatelů služeb. Další informace o fungování těchto služeb jakož i informace o tom, jak můžete vznést námitku vůči zobrazování podobných reklam či využívání vašich osobních údajů, získáte od příslušných poskytovatelů služeb.
IV. Jak používáme soubory cookie a programy pro online monitorování

Aby pro vás bylo používání webových stránek ZOOMBOOK co nejpohodlnější a abychom mohli zvyšovat kvalitu našich služeb, používáme soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se automaticky generují při navštívení naší webové stránky a ukládají se do vašeho počítače nebo jiného koncového zařízení. Například pro účely marketingu a optimalizace využíváme službu Google Analytics od společnosti Google Inc. (Google).

Můžete zvolit, zda chce soubory cookie přijmout, či nikoli. Pokud nesouhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho počítače či jiného koncového zařízení, můžete změnit nastavení svého internetového prohlížeče a zakázat používání všech nebo jen některých typů souborů cookie. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení brání ukládání souborů cookie do vašeho zařízení. Dovolujeme si vás upozornit, že pokud nebudete používat soubory cookie, může dojít ke zpomalení procházení webových stánek ZOOMBOOK, omezení jejich funkčnosti nebo zablokování přístupu na tyto stránky. Další informace najdete na webových stránkách ZOOMBOOK v části Soubory cookie.

V. Jak chráníme vaše osobní údaje

Zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů Litevské republiky a ostatních právních předpisů EU přímo upravujících ochranu osobních údajů v Litevské republice. Využíváme k tomu nezbytná organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů před nechtěným či nezákonným sdělením, zničením, upravením a nedovoleným zpracováním.

Tým společnosti ZOOMBOOK je obeznámen s požadavky na ochranu osobních údajů a zajišťuje dodržování organizačních ujednání týkajících se zpracování osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze autorizované osoby ze společnosti ZOOMBOOK, které jsou odpovědné za dohled nad technickými, obchodními a obsahovými prvky webové stránky ZOOMBOOK.

Veškeré vaše osobní údaje jsou šifrovány jak během přenosu, tak během uchovávání.

Každá fotokniha či jiný produkt od společnosti ZOOMBOOK, včetně všech obrázků, fotografií a dalšího nahraného obsahu, je chráněn vašimi přihlašovacími údaji – tedy vaší jedinečnou e‑mailovou adresou a heslem. Bez těchto přihlašovacích údajů nemůže žádný uživatel zobrazit vámi vytvořené produkty ZOOMBOOK ani jejich obsah. Doporučujeme vám pečlivě zvolit vaše heslo a za žádných okolností ho nesdílet s ostatními lidmi.

Pokud se rozhodnete u vámi zakoupeného produktu ZOOMBOOK využít funkci sdílení odkazu na návrh produktu, zajistíme během přenosu odkazu příjemcům technickou ochranu přenášených dat, avšak navzdory všem námi poskytovaným bezpečnostním opatřením sami nesete výhradní odpovědnost za sdílení odkazu na produkt ZOOMBOOK. Další informace najdete zde: Pravidla pro používání odkazů na návrhy produktů ZOOMBOOK.

VI. Komu sdělujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou přidružených společností (UAB BALTO a UAB BALTO print) a obchodních partnerů, bez kterých by vám společnost ZOOMBOOK nemohla bez problémů poskytovat služby. V případě, že vaše osobní údaje sdílíme s uvedenými třetími stranami, požadujeme od těchto subjektů, aby nasadily přiměřená organizační a technická opatření na ochranu obdržených osobních údajů před jakoukoli formou nezákonného zpracováním. Vaše osobní údaje sdílíme se subjekty následujících typů:

 • andmemajutus ja -salvestusteenuste pakkujad,
 • poskytovateli účetních služeb,
 • poskytovateli platebních služeb,
 • výrobci produktů ZOOMBOOK,
 • poskytovateli kurýrních a poštovních služeb,
 • poskytovateli služeb elektronické komunikace a síťové infrastruktury,
 • dalšími stranami na základě vašeho souhlasu, o který vás v konkrétních případech předem požádáme.

Další informace najdete zde: Seznam zpracovatelů osobních údajů. Pokud bude do Seznamu zpracovatelů osobních údajů společnosti ZOOMBOOK přidána další společnost, nebo naopak některá ze stávajících společností odebrána, tento seznam bude aktualizován. Vaše osobní údaje nebudeme bez vašeho výslovného svolení sdílet s dalšími stranami, s výjimkou následujících případů:

 • žádosti soudu nebo veřejných orgánů, se kterými budeme vaše osobní údaje sdílet v rozsahu nezbytně nutném k prosazení platných zákonů či soudních příkazů/svědectví,
 • jednání se třetí stranou ohledně odkupu či prodeje společnosti ZOOMBOOK. V takovém případě můžeme sdělit vaše osobní údaje potenciálnímu kupci.

Vaše osobní údaje můžeme přenášet zpracovatelům osobních údajů se sídlem v zemích mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP), kteří jsou zapojení do zpracování objednávek a plateb a do poskytování doplňkových služeb. Dovolujeme si vás upozornit, že v zemích mimo území EHP nemusí platit stejná úroveň ochrany jako v rámci Evropské unie. Od všech zpracovatelů osobních údajů třetích stran však vždy vyžadujeme, aby vaše osobní údaje zpracovávali v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů.

VII. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu, po kterou využíváte naše služby, a pouze v rozsahu dovoleném těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po vypršení platnosti smlouvy například pro účely archivace vyžadované právními předpisy. Totéž platí také pro všechny strany, se kterými sdílíme vaše osobní údaje a které poskytují služby naším jménem.

Vypracovali a implementovali jsme podmínky pro uchovávání produktů ZOOMBOOK, včetně návrhů produktů ZOOMBOOK a fotografií v nich obsažených, dle kterých bude tento obsah uchováván v zabezpečeném, šifrovaném prostředí po dobu nejvýše 2 (dvou) let od data vašeho zakoupení daného produktu ZOOMBOOK. Produkty ZOOMBOOK, které jste začali vytvářet, avšak dosud neobjednali, budou uloženy po dobu 6 měsíců od data zahájení vytváření nebo vytvoření daného produktu. Na konci období pro uchovávání produktů budou vaše osobní údaje odstraněny automaticky nebo autorizovaným zaměstnancem společnosti ZOOMBOOK.

Vaše hodnocení a recenze budou uchovávány po dobu 3 let od jejich odeslání pro účely identifikace zákazníka v souvislosti s poskytnutou recenzí či hodnocením.

VIII. Vaše práva
 • Máte právo vědět, jaké osobní údaje jsme o vás shromáždili.
 • Máte právo vědět, kterým příjemcům osobních údajů byly vaše osobní údaje poskytnuty během posledních 365 dní.
 • Máto právo požádat o opravu nesprávných, neúplných či nepřesných údajů.
 • Máte právo požádat o odstranění vašich osobních údajů. Máte právo požádat o zastavení zpracovávání vašich osobních údajů.

V případě, že chcete získat informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, nebo nás kontaktovat v souvislosti s nesprávnými, neúplnými nebo nepřesnými osobními údaji či nás požádat o opravu nebo odstranění vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e‑mailové adrese podpora@zoombook.cz a do předmětu zprávy uveďte „Žádost týkající se osobních údajů“.

Následně vás můžeme požádat o poskytnutí dokladu totožnosti, na jehož základě bychom vás mohli identifikovat. Po potvrzení vaší identity vám informace o vašich zpracovávaných osobních údajích sdělíme do 30 kalendářních dnů od data obdržení vaší písemné žádosti.

Tyto informace vám poskytneme zdarma. Pokud usoudíme, že vaše žádost je zjevně neodůvodněná či nepřiměřená, zejména v případě odeslání duplicitní žádosti, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů souvisejících s poskytnutím informací či sestav nebo provedením požadovaných činností, anebo můžeme odmítnout váš požadavek zpracovat.

IX. Ochrana osobních údajů nezletilých

Doporučujeme, aby se nezletilí uživatelé mladší 18 let před odesláním jakýchkoli informací o své osobě komukoli na internetu předem poradili se svými rodiči či zákonnými zástupci. Pokud je vám méně něž 18 let, neměli byste odesílat své osobní údaje společnosti ZOOMBOOK bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a zjistili jste, že vaše nezletilé dítě mladší 18 let používá webovou stránku ZOOMBOOK, aniž byste s tím souhlasili, kontaktujte nás na e‑mailové adrese podpora@zoombook.cz a my co nejdříve odstraníme všechny příslušné osobní údaje.

X. Kde hlásit porušení práv

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva týkající se zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e‑mailové adrese support@zoombook.com a my se vynasnažíme veškeré problémy co nejrychleji vyřešit. Případně můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Litevské republiky na adrese State Data Protection Inspectorate of the Republic of Lithuania, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, e‑mail: ada@ada.lt.

XI. Způsob změny Zásad ochrany osobních údajů

Dodatky a změny Zásad ochrany osobních údajů se zveřejňují na webové stránce ZOOMBOOK pod odkazem Zásady ochrany osobních údajů a jsou platné ode dne zveřejnění na webové stránce ZOOMBOOK.
Doporučujeme vám webovou stránku ZOOMBOOK pravidelně navštěvovat, abyste měli přehled o aktuální verzi Zásad ochrany osobních údajů. V případě provedení důležitých změn vás budeme informovat.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti ZOOMBOOK byly naposledy aktualizovány 27.11.2023.