Zákaznické recenze a hodnocení

 1. Kupující, kteří si od prodávajícího zakoupili produkty společnosti ZOOMBOOK na základě smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, mohou vyjádřit své hodnocení nebo recenzi týkající se zakoupených produktů nebo služeb.
 2. Hodnocení shromažďuje společnost, která kontaktuje kupující prostřednictvím jejich e-mailové adresy zadané v rámci objednávky produktů ZOOMBOOK. Tím je zajištěno, že hodnocení skutečně pochází od osoby, která si související produkt od společnosti ZOOMBOOK objednala. Poté, co kupující vyplní online dotazník a ohodnotí produkt nebo službu na desetibodové škále, hodnocení zůstane neveřejné. Kupující potvrzuje, že se seznámil s ustanoveními uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů prodávajícího týkajícími se využití kontaktních údajů pro účely zaslání hodnoticího dotazníku.
 3. Recenze, tzn. názor odeslaný kupujícím poté, co ohodnotí produkt nebo službu na pětibodové škále, bude zveřejněna na webu www.zoombook.lt.
 4. Kupující potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že produkty ZOOMBOOK jsou vyráběny dle zvláštních požadavků a pokynů kupujícího a že různé faktory na straně kupujícího (například rozlišení zaslaných fotografií, individuální neporozumění zásadám používání programu, kontaktování telefonické podpory mimo otevírací dobu a další důvody) mohou ovlivnit výslednou kvalitu produktu či služby nebo uživatelskou zkušenost kupujícího. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že případná negativní recenze se musí zakládat na faktech – proto je doporučeno v případě nespokojenosti nejprve kontaktovat prodávajícího přímo na e-mailové adrese podpora@zoombook.cz.
 5. Odesláním recenze kupující souhlasí s tím, že tato recenze může být bez nároku na jakýkoli honorář či odměnu zveřejněna dle výhradního uvážení prodávajícího na webových stránkách prodávajícího, rozeslána v rámci přímých zpráv ostatním zákazníkům, využita k propagaci produktů či služeb prodávajícího nebo uveřejněna na zpravodajských portálech, sociálních sítích, v publikacích apod.
 6. Prodávající zveřejňuje autentické recenze. To znamená, že se jedná pouze o recenze odeslané skutečnými kupujícími. Prodávající může v opodstatněných případech recenzi zkrátit či redigovat, aniž by došlo k významové změně sdělení. Může tak učinit například tehdy, když recenze obsahuje zjevné gramatické či pravopisné chyby.
 7. Prodávající nezveřejňuje recenze od kupujících v těchto případech:
  a) vyžadují to místní zákony;
  b) recenze je spojena s nelegální činností;
  c) obsah recenze je útočný, neuctivý, zjevně nedůvěryhodný, nepodpořený fakty;
  d) netýká se produktů či služeb prodávajícího nebo osoba odesílající recenzi služby prodávajícího nevyužila;
  e) recenze obsahuje osobní nebo citlivé údaje (např. e-mailové adresy, telefonní čísla a podobné údaje);
  f) recenze obsahuje vulgarismy, nenávistné či diskriminační projevy, výhrůžky; nebo
  g) porušuje zásady etičnosti.
 8. Recenze jsou zveřejňovány v češtině jazyce.
 9. Kupující recenze zveřejňují zdarma (tedy nikoli za úplatu).
 10. Zveřejňuje se pouze jméno kupujícího, který recenzi odeslal, a recenze samotná. Osobní údaje kupujícího (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo jiné údaje ze zákona zpracovávané prodávajícím), který recenzi odeslal, se nezveřejňují.
 11. Pokud kupující požaduje stažení své recenze z webových stránek prodávajícího, může prodávající po obdržení písemné žádosti od kupujícího zaslané prostřednictvím e-mailu recenzi kupujícího odebrat.