Autorská práva

Online software ZOOMBOOK (dále jako „software“), webové stránky www.zoombook.com a www.zoombook.cz (dále jako „webové stránky“) včetně jejich rozvržení a obsahu (dále jako „obsah“), loga a značky ZOOMBOOK (dále jako „loga a značky“) jsou chráněny autorským zákonem, patenty a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Jakékoli nezákonné použití softwaru, webových stránek, jejich obsahu, log a značek je považováno za porušení zákonů o duševním vlastnictví.

Společnost BALTO trader Ltd. neposkytuje výslovné ani předpokládané převody autorských práv. Za žádných okolností a žádnými způsoby byste neměli kopírovat, publikovat, distribuovat, vyměňovat, předávat, upravovat, vytvářet odvozená díla, pronajímat, půjčovat, prodávat, licencovat, rekonstruovat či měnit software, webové stránky, jejich obsah, loga a značky během celé doby platnosti autorských práv. To platí pro všechna místa na světě. Souhlasíte s tím a nemáte žádných námitek vůči tomu, že autorská práva na software, webové stránky, jejich obsah, loga a značky náleží společnosti BALTO trader Ltd., a proto je nelze používat bez předchozího písemného svolení společnosti BALTO trader Ltd..